Geschiedenis van de Nederlandse emigratie


Alhoewel Nederlanders er bekend om staan trots te zijn op hun “kleine kikkerlandje” zijn zij ook een echt emigratievolk. Sommigen denken dat emigratie iets is van de laatste vijftig jaar en dat Nederlanders pas gingen emigreren tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Echter, al in de Gouden eeuw begonnen Nederlanders driftig te emigreren. Deze eerste Nederlandse emigranten bezetten handelsposten in Nieuw-Nederland (de tegenwoordige Verenigde Staten), Zuid-Afrika, Nederlands-Indië (nu Indonesië) en Suriname.


Nederlandse uittocht naar de Verenigde Staten


Ook in de negentiende eeuw vertokken tienduizenden mensen uit Nederland. Niet alleen de slechte economisch situatie veroorzaakt door mislukte oogsten speelde een rol, ook godsdienstige redenen waren een belangrijke drijfveer om het geluk elders te zoeken. De Gereformeerden, die een afscheiding vormden van de Nederlandse Hervormde Kerk en met name in Gelderland, Overijssel en Zeeland woonden, voelden zich niet meer geaccepteerd in Nederland en verhuisden naar Michigan en Iowa in de Verenigde Staten om daar een nieuw leven te beginnen. Ook veel Friezen en Groningers emigreerden eind negentiende en begin twintigste eeuw naar de Verenigde Staten; naast naar bestaande Nederlandse vestigingen in Michigan en Iowa trokken zij ook naar de staten Wisconsin, Washington en New York.


De emigratiegolf na de Tweede Wereldoorlog


De meest bekende emigratiegolf kwam vlak na de Tweede Wereldoorlog. Nederland zat op een economisch dieptepunt en er was een enorm huizentekort. Bovendien had men de oorlog nog vers in het geheugen en men was dus bang dat een Derde Wereldoorlog slechts een kwestie van tijd was. Voor veel vooral jonge mensen was de beslissing om te emigreren dus snel gemaakt. Behalve naar de Verenigde Staten vertrokken deze gelukzoekers ook naar Canada, Australië, Nieuw Zeeland en Zuid-Afrika.


Nederlandse emigratie in de eenentwintigste eeuw


Emigratie is niet alleen gebonden aan specifieke economische, godsdienstige of politieke ontwikkelingen, het is een fenomeen dat in Nederland door de eeuwen heen altijd heeft bestaan. Ook in deze tijd kiezen jaarlijks duizenden Nederlanders ervoor om hun land van windmolens, kaas en klompen te verruilen voor een buitenlands avontuur. Sterker nog, tussen 2003 en 2008 was in Nederland de emigratie zelfs hoger dan de immigratie en volgens de Wereldbank bevond vijf procent van de Nederlandse bevolking zich in 2005 buiten Nederland. Vaak zoeken de Nederlanders het tegenwoordig helemaal niet meer ver weg, want Duitsland en België zijn de twee meest populaire emigratielanden van de laatste jaren. Frankrijk, Groot Brittannië en de Verenigde Staten zijn daarnaast nog altijd erg gewild maar zonnigere oorden als Spanje, Portugal en het iets verder gelegen Thailand zijn ook steeds meer in trek.

Redenen waarom Nederlanders emigreren


Het CBS heeft onderzocht waarom steeds meer Nederlanders de laatste jaren zijn gaan emigreren. Vaak wordt gesuggereerd dat de economische crisis en de verloedering van de samenleving de belangrijkste redenen zouden zijn om te emigreren, maar dit is slechts deels waar. Veel vaker kiezen Nederlanders een huis over de grens omdat ze op zoek zijn naar meer ruimte, natuur en stilte. Ook spelen economische motieven voor sommigen een rol, bijvoorbeeld omdat het belastingklimaat in hun nieuwe land beter is of omdat de huizenprijzen lager zijn. Maar economische redenen zijn voor de meesten niet doorslaggevend want ondanks dat één op de drie emigranten verwacht dat hun inkomen, pensioenvoorzieningen en sociale zekerheid na hun emigratie verslechteren houdt dat hun niet tegen uit Nederland te vertrekken.


Heimwee


De meeste Nederlandse emigranten hebben in het nieuwe thuisland helemaal hun plek gevonden en willen nooit meer terug naar het koude en drukke Nederland. Toch hebben ze soms een beetje gezonde heimwee en missen ze, behalve natuurlijk hun vrienden en familie, bepaalde kleine dingen uit Nederland, zoals hagelslag, beschuit, erwtensoep en drop. Nog moeilijker wordt het als Sinterklaas in Nederland is, want wat roept er nu warmere herinneringen op dan een mooi versierde chocoladeletter of een zak vol pepernoten? Gelukkig zijn al die heerlijkheden tegenwoordig makkelijk via internet te bestellen, dus waar je in de wereld ook bent, Nederland is toch altijd een beetje dichtbij!