KONINGSDAG EN HET KONINKLIJK HUIS

 

 Elk jaar op 27 april viert heel Nederland feest. Het is dan Koningsdag, de dag waarop de verjaardag van Koning Willem-Alexander wordt gevierd. De Koning en zijn familie bezoeken op Koningsdag een paar dorpen en steden in Nederland, om kennis te maken met allerlei lokale tradities en in gesprek te gaan met de lokale bevolking. In de dorpen en steden waaraan de Koning geen bezoek brengt is het ook feest; bijna overal worden braderieën, rommelmarkten, popfestivals, wedstrijden en spelletjesdagen georganiseerd. Heel bijzonder is de Koningsdagviering in Amsterdam, die jaarlijks vele honderdduizenden bezoekers uit binnen- en buitenland trekt. Niet alleen wordt de hele stad voor een dag omgetoverd tot één grote rommelmarkt, ook worden overal door de stad straatfeesten georganiseerd compleet met muziekpodia en buitentaps. De meeste feestgangers zijn geheel in het oranje gekleed en komen al vroeg in de ochtend naar de hoofdstad om geen minuut van deze feestelijke dag te hoeven missen. Soms gaan er stemmen op die zeggen dat het Nederlandse koningshuis zou moeten worden afgeschaft, maar elk jaar wordt met Koningsdag weer bewezen dat de Nederlanders dol zijn op het Koningshuis.

 

 

 

DE KONING EN DE REGERING

 

Alhoewel Nederland een Koningshuis heeft, wordt de regering democratisch gekozen door het volk. Nederland is daarmee een constitutionele monarchie, maar staatsrechtelijk gezien een parlementaire democratie. Koning Willem-Alexander is het staatshoofd en vormt samen met de ministerraad de Nederlandse regering. De koning is echter onschendbaar, wat inhoudt dat niet de Koning maar de ministers verantwoording moeten afleggen aan het parlement over het beleid van de regering. Ondanks dat het takenpakket van de koning nogal formeel oogt is de politieke invloed van de Koning in de praktijk beperkt. De Koning heeft vooral een ceremoniële rol, bijvoorbeeld bij het openen van nieuwe grote gebouwen en het inzegenen van schepen. Ook vertegenwoordigt hij Nederland bij officiële staatsbezoeken aan het buitenland. Maar misschien is zijn allerbelangrijkste taak wel de bindende rol die hij voor de samenleving heeft. Hij brengt mensen tot elkaar en geeft uitdrukking aan de nationale gevoelens die bij de Nederlanders leven bij leuke en verdrietige gebeurtenissen. 

 

 

 

HET KONINKLIJK HUIS

 

Slechts een deel van de Koninklijke familie is ook lid van het Koninklijk Huis. Alleen voor de leden van het Koninklijk Huis geldt de ministeriële verantwoordelijkheid, wat betekent dat de ministers politiek verantwoordelijk zijn voor hun uitspraken en gedrag. In het totaal telt het Koninklijk Huis nu 11 leden, waaronder koning Willem-Alexander, Koningin Máxima, hun kinderen en prinses Beatrix,.. In Nederland wordt een nieuwe Koning of Koningin niet gekroond maar ingehuldigd. Dit gebeurt traditiegetrouw en zoals de Grondwet voorschrijft in Amsterdam, waar de Koning of Koningin belooft trouw te zijn aan het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet.

 

 

PRINSJESDAG

Een traditie die jaarlijks op de derde dinsdag van september terugkeert is Prinsjesdag. Op Prinsjesdag spreekt de Koning de troonrede uit, waarmee de regering haar plannen voor het komende jaar bekend maakt. Nadat de Koningin zijn troonrede heeft voorgelezen roept de voorzitter: "Leve de Koning", en alle aanwezigen reageren daarop met een “driewerf hoera". Prinsjesdag gaat altijd gepaard met heel veel pracht en praal. De Koning rijdt dan, meestal vergezeld door wat andere leden van het Koninklijk Huis, in een sprookjesachtige Gouden Koets vanaf Paleis Noordeinde naar de Ridderzaal van het Binnenhof in Den Haag, toegewuifd door mensen die vanuit het hele land zijn toegestroomd om een glimp op te vangen van de Koning. Als de Koning en zijn gevolg aankomt op het Binnenhof wordt door de blaaskapel het Wilhelmus ingezet, het volkslied van Nederland.

 

 

DE GESCHIEDENIS VAN HET KONINKLIJK HUIS

 

 De Koninklijke familie stamt af van het Huis Oranje-Nassau, dat sinds de vijftiende eeuw een belangrijke stempel drukte op de geschiedenis van Nederland. Vanaf die tijd leverden de stadhouders en later koningen en koninginnen van Oranje-Nassau een belangrijke bijdrage aan het bestuur van het land. Willem van Oranje heeft in de geschiedenis van Nederland een bijzondere rol gespeeld, omdat hij leiding gaf aan de opstand van de protestantsgezinde bevolking tegen de katholieke Spanjaarden. Uiteindelijk werd door deze strijd Nederland onafhankelijk en werd in 1581 de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden uitgeroepen. De stadhouders van het Huis Oranje-Nassau, die tot en met de achttiende eeuw regeerden, stonden in dienst van de zeven afzonderlijke gewesten en hadden vooral een militaire taak. Na de Franse Revolutie werd Nederland even door Napoleon bezet, maar nadat Napoleon was verdreven werd Nederland een monarchie onder leiding van koning Willem I. In eerste instantie waren België en Luxemburg ook een onderdeel van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, maar na een opstand werden deze in 1839 zelfstandig. Toen in 1890 Koning Willem III stierf, was zijn enige dochter prinses Wilhelmina nog te jong om te regeren. Haar moeder Emma nam daarom tot 1898 als regentes de taken voor haar waar. Koningin Wilhelmina heeft roerige tijden meegemaakt, want zij was niet alleen tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog koningin, ook zag zij Indonesië onafhankelijk worden. In 1948 nam zij afstand van de troon en werd opgevolgd door haar oudste dochter Koningin Juliana, die tot 1980 aanbleef, waarna Koningin Beatrix het stokje van haar overnam en ruim 30 jaar staatshoofd was. Haar oudste zoon Willem-Alexander is sinds 30 april 2013 koning.

 

 

 

HET KONINKLIJK HUIS NU EN IN DE TOEKOMST

In de jaren tachtig en negentig kreeg het Koninklijk Huis vaak kritiek te verduren, met name dat de Koningin niet met de tijd mee zou gaan en soms een beetje afstandelijk over kon komen. Met name sinds Koning Willem-Alexander getrouwd is met de Argentijnse Koningin Máxima is de publieke opinie daarover echter sterk veranderd. Koningin Máxima is open en spontaan, en gaat graag in gesprek met het volk - niet voor niets is zij daarom nu bij de Nederlanders het meest populaire lid van het Koninklijk Huis! Koning Willem Alexander en Koningin Máxima hebben inmiddels drie dochters: Catharina-Amalia, Alexia en Ariane. De Prinses van Oranje, beter bekend als Prinses Catharina-Amalia, zal Koning Willem-Alexander in de toekomst opvolgen, maar dit zal naar alle waarschijnlijkheid nog wel een paar decennia duren.